Odpad ze zpracování dřeva má své využití

Odpad ze zpracování dřeva má své využití

Dřevem nejen topíme, ale využíváme ho i pro výrobu a další zpracování. Při práci s ním vznikají štěpky, piliny a hobliny, které ale lze dále využít.

Rizikový dřevní prach

V lese se vytěží a rozveze do dřevozpracujících závodů a na pily. Když doma potřebujete jen drobnost ze dřeva, o jeho uhlazení se postará smirkový papír, přesto však nezabráníte vzniku pilin. Ve velkých podnicích už je dřevěného odpadu mnohem větší množství, a pokud by se nelikvidoval, brzy by nešlo ani zapnout stroje a pracovat. Dřevní prach je navíc velmi nebezpečný, ve vyšší vrstvě je explozní a představuje tak riziko vzniku prostředí, ve kterém může dojít k výbuchu. Je proto důležité dřevní odpad odsávat a odvádět pryč, o což se stará potrubí pro vzduchotechniku. Tím se dřevní prach i piliny odsávají v místě jejich vzniku, snižuje se riziko exploze a zajišťuje bezpečné pracovní prostředí.

Další využití

Odsátím pilin ale jejich cesta nekončí. Byla by velká škoda je dále nevyužít, proto jsou většinou v blízkosti dřevozpracujících závodů i další výrobní haly, které se starají právě o dřevní odpad, prach, piliny, hobliny i drobné štěpky. Potrubní systémy piliny přepraví k dalšímu zpracování. V průmyslových sušičkách se vysuší a poté pod vysokým tlakem lisují do tvaru dřevěných briket do krbu, pelet k topení v kotlích, do malých granulí pro podestýlku hlodavcům nebo koním do stájí. U lehkých pilin, ale i prachu a dalších materiálů i v jiných odvětvích průmyslu, je stavebnicové potrubí velkým pomocníkem při přepravě z místa na místo i zajištění bezpečnosti. Piliny a hobliny tak nejsou jen odpad, ale mají své využití jako palivo nebo podestýlka pod zvířata. Potrubní systémy pomáhají efektivně a bezpečně prach i piliny odsát a přepravit na jiné místo pro další zpracování.

Publikováno: 20. 12. 2020

Kategorie: Podnikání

Autor: administrator