Pravidelná revize manipulační techniky je zásadní

Pravidelná revize manipulační techniky je zásadní

Na rozdíl od ještě relativně nedávné minulosti, dnes již dělá rukama opravdu jen málokdo. Prakticky i na stavbách už mnoho věcí obstarávají stroje. Hlavně těžší práce jsou už v současné době víceméně pouze v režii těžké a lehčí techniky. Stroje se však čas od času mohou porouchat, což může být velká nepříjemnost. Ovšem nepříjemnost, které se dá do jisté míry zabránit.

Mašiny dostávají zabrat

Dnes chce mít každý všechno co nejdříve, a to platí i o stavbách. Proto se často pracuje od brzkých ranních hodin až do pozdního večera. Není tedy divu, že unavení nejsou pouze pracovníci, ovšem pořádně do těla dostává i technika. Člověk se vyspí a za pár hodin je obvykle jako vyměněný, ale pro stroje to platit nemusí. Ty se totiž neustálou zátěží opotřebovávají a ani pár hodin v klidovém režimu jim případná drobná poškození neodstraní. Proto je nezbytné, aby veškerá manipulační technika procházela pravidelnými kontrolami, jež vyloučí či potvrdí případnou počínající poruchu. Ta nemusí způsobit pouze odstavení stroje, ale třeba i havárii, což je samozřejmě ten nejhorší možný scénář. Důležitá je hlavně revize jeřábů a další těžší techniky. Jejich selhání totiž může mít nedozírné následky.

Adekvátní náhrada

Kdysi stavební firmy příliš nadšené z nucených revizí nebyly, nicméně dnes už je situace mnohem lepší. Nejenže existuje daleko přísnější legislativa, ale i poskytovatele servisu stavebních strojů již dokáží poskytnout firmám adekvátní náhradu za stroje, které jdou na revizi, případně na opravu. Pro někoho se to může jevit jako maličkost, nicméně velký jeřáb, co není několik dní či dokonce týdnů práceschopný, může zásadním způsobem na stavbě chybět. Aby nedošlo k zastavení prací, stavební firma si prostě na dobu opravy jejich vlastního stroje půjčí erární. Jedná se už nějaký ten pátek o zcela běžnou praxi nejen u nás.

Publikováno: 25. 09. 2021

Kategorie: Podnikání

Autor: administrator