Instalace reklam

Instalace reklam

Pokud jste majitel nemovitosti, SVJ případně bytové družstvo s domem na zajímavém místě, může se stát, že vás osloví zájemce s umístěním reklamy. Na vašem objektu může být nevyužívaná část bez oken, na kterou je možné umístit reklamní plochu. Nemusí vás nutně oslovit zájemce, ale můžete si také instalovat na objekt vlastní reklamu například s informací o pronájmu prostor či bytů a podobně. V krátkosti uvádíme základní informace co instalace reklamy obnáší.

Umístění reklamy

Reklama nemusí být umístěna jen na bytovém či panelovém domě. Je mnoho objektů, na kterých je možné reklamu spatřit. Jednat se může například o tovární haly (reklama na nábor pracovníků či pronájem skladovacích ploch), zemědělské objekty (reklama na farmářské produkty nebo nábor brigádníků) případně poměrně oblíbené tovární komíny, různé dílny drobných živnostníků a podobně. Míst pro umístění reklamních prvků je tedy nespočet. Jak instalovat reklamu? Pokud již máme vlastní či pronajatou reklamní plochu, přichází na řadu výroba a umístění reklamního prvku. Může se jednat o polepenou ceduli, reklamní banner nebo například o nápis přímo na fasádě objektu. Dále může jít také o různé vlajky a tak dále. Každý reklamní systém je jiný a vhodný pro různá umístění. Rozhoduje velikost reklamní plochy, způsob montáže, výška umístění, doba, po kterou bude reklama umístěna a také zda se jedná o interiér či exteriér. Reklama nutně nemusí být vně budovy či objektu, ale může být umístěna třeba pod střechou velké výstavní haly.

Instalace reklam ve výškách

Ve většině případů zde uvedených reklamních prvků se bude nejspíše jednat o reklamy ve výškách. Každý má zájem, aby jeho reklama byla, pokud možno co nejlépe vidět a nebyla úplně v dosahu různých vandalů. Také není zcela pravdou, že všichni výrobci například reklamních plachet či cedulí zajišťují jejich instalaci. Dosti často se stává, že zákazník si instalaci reklamy zajišťuje sám. U malých reklamních prvků nízko nad zemí či umístěných na plotě nebo sloupu, instalace nemusí být problém. Problém může nastat, pokud budete chtít reklamu instalovat například zavěšením pod střechu haly, na fasádu panelového domu nebo na tovární komín. V takových případech si většinou jen s vrtačkou a žebříkem nevystačíte. Nehledě na to, že každý reklamní prvek vyžaduje jiný způsob instalace a jinou přípravu pro samotnou instalaci.

Jak zajistit instalaci reklam?

A jsme u toho. Reklamu máme, ale nemáme nikoho, kdo by nám ji nainstaloval. Nejlépe bude poohlédnout se po společnosti, která provádí výškové práce. Společnosti, které provozují práce ve výškách v některých případech provádějí také instalaci reklam. Je vhodné se u vybrané společnosti dotázat na způsob instalace a také, jaké mají zkušenosti a reference. Jak jsme již zmínili, různé reklamní prvky mají odlišné způsoby instalace. Také je dobré předem vědět, zda společnost bude instalaci provádět například s pomocí plošin nebo horolezecké techniky. Výškové práce je možné provádět několika způsoby a dle toho například budete muset zajišťovat zábor veřejného místa či jiné formality.

Publikováno: 16. 01. 2021

Kategorie: Podnikání

Autor: administrator