Vzduchotechnika se stará o čistotu i bezpečnost

Vzduchotechnika se stará o čistotu i bezpečnost

Mít kolem sebe čistý vzduch bez nečistot a škodlivin je důležité pro naše zdraví. Do svých domovů si pořizujeme přenosné čističky, v práci už by ale jejich výkon často nestačil, tam jsou potřeba výkonnější systémy.

Kde vzniká prach

V místech, kde je prašnost a znečištění vzduchu nízké, jako jsou kanceláře, stačí menší čističky k zajištění filtrace vzduchu. Ve výrobních halách a zpracovatelských závodech je ale znečištění vzduchu mnohem větší. Při každé manipulaci se surovinami nebo při jejich zpracování dochází ke vzniku prachu a nečistot, které se drží ve vzduchu a které pak dýcháme. Sekání, mletí, broušení, sváření, lakování i vážení a dávkování do expediční obalů vytváří velké množství prachu, který navíc může obsahovat i částice škodlivé pro naše zdraví. Proto se o čistotu vzduchu musí starat výkonné filtrační systémy. Jejich používání je na mnoha místech také požadováno různými normami a nařízeními pro ochranu zdraví zaměstnanců.

Nejen kvůli čistotě

Prach a prachové částice mohou znamenat i riziko pro bezpečnost celého provozu, pokud dojde k jejich usazování. Mnoho typů prachu je považováno za explozní, například dřevní, uhelný a všechny organické, ale i další druhy prachu mohou vytvářet riziko vniku prostředí s vhodnými podmínkami pro výbuch. Odsávání prachu a filtrace je proto součástí centrálních systémů, které se starají o čistotu vzduchu i bezpečnost celého provozu. Roli hraje také typ prachu, který je nutné odsávat, a jeho vlastnosti. V brusírnách se tak pro prach, který je abrazivní, používá silnostěnné potrubí.

Likvidace prachu a nečistot v ovzduší pomáhá udržet pracovní prostory v čistotě a dýchat vzduch bez škodlivých částic. Průmyslová filtrace vzduchu má své místo i v obchodních centrech, administrativních a kancelářských budovách.

Publikováno: 27. 05. 2021

Kategorie: Zajímavosti a trendy

Autor: administrator