Auditorské služby od A do Z

Činnosti související s účetnictvím se zpravidla nechávají na externích odborných firmách. Ty vám pomohou s oblastí auditorských služeb, daňového poradenství či se sestavováním konsolidovaných účetních uzávěrek. Co si pod jednotlivými pojmy představit?

Finanční audit se netýká pouze účetní uzávěrky

Pojmem audit se rozumí úřední přezkoumání účtů, dat, činností a informací kvalifikovanou nezávislou osobou. Auditor ověřuje jejich platnost a spolehlivost. Na základě svého šetření zhotoví auditorskou zprávu. Jaké další okruhy spadají do oblasti auditu? Ověření vypořádání finančních dotací, pohledávek, zahajovacích rozvah atd.

Jakým způsobem audit probíhá?

Základem je interní manuál, který je přizpůsoben potřebám vaší společnosti. V něm je popsán detailní plán auditu. Zároveň je sestaven auditorský tým tvořený specialisty na tuto problematiku. Ti jsou připraveni být vám k dispozici v případě operativního řešení problémů či dotazů. Auditor ve valné většině případů spolupracuje s klientem po celé účetní období.

Dokumenty související s výsledkem auditu

Všichni členové dané společnosti obdrží zprávu neboli výrok auditora popisující stav, zda účetní uzávěrka odpovídá skutečnosti. Užšímu vedení je určen dopis, jenž obsahuje významné informace související s průběhem auditu. Podrobná zpráva pak líčí detailní poznatky včetně všech zjištěných nepřesností.

Daňová problematika

Daňové poradenství zahrnuje komplexní poradenskou činnost. Daňový poradce komunikuje s klientem během celého roku. Výhodou takovéto dlouhodobé spolupráce je využití znalostí prostředí a procesů ve vaší společnosti v plné míře.

Co je náplní práce daňových odborníků?

Kromě sestavení a podání daňového přiznání jsou to analýzy daňových rizik, due diligence, daňová optimalizace, vnitřní normy a předpisy, školení v oblasti účetnictví atd.

Publikováno: 31. 07. 2018

Kategorie: Podnikání

Autor: administrator

Tagy: audit | auditor | daňové poradenství | daňový poradce | finanční audit