Manažer a jeho soft skills

Manažer a jeho soft skills

Když se řekne manažer, tak si asi většina z nás představí seriózně vyhlížejícího kravaťáka s pronikavým, přísným pohledem. Je to však u manažera to nejpodstatnější, nebo potřebuje i jiné dovednosti?

Jste manažerem již dlouho, a přesto máte někdy pocit, že vám zaměstnanci tak úplně nerozumí? Samozřejmě totéž platí i v opačném směru, nebo jen ve vztahu k ostatním kolegům na stejné úrovni. Odpovědí může být schopnost ovládat tzv. soft skills, tedy měkké, nebo přesněji řečeno jemné dovednosti.

Co jsou tedy vlastně ty soft skills

Měkké dovednosti jsou základním stavebním kamenem každého dobrého manažera. Umění jednat se spolupracovníky, podřízenými, nadřízenými i klienty, je často důležitější než umění počítačové gramotnosti. Vedle komunikace se jedná o osobní koučink, schopnost organizace času a týmové práce, umění jednat s lidmi a motivovat druhé nebo např. stress management. Uvedené dovednosti jsou klíčové nejen při vykonávání zaměstnání, ale hodí se i v běžném životě.

Proč je od vás zaměstnavatel očekává

Firmy dnes již velmi zajímá, zda se je (i potenciální) zaměstnanec schopen adaptovat na rychle měnící pracovní prostředí a jak zapadne do kolektivu. Zmíněné dovednosti tedy analyzují už v momentě přijímacího řízení s cílem odhalit, zda bude kandidát pro firmu prospěšný. Je pro ně důležité, jak se umí člověk strategicky rozhodovat, zda zvládá time management, umí komunikovat efektivně a vyřeší leckterý konflikt i bez zbytečně zjitřených emocí.

Jak se jim naučit

Měkké dovednosti je možné rozšířit a prohloubit v rámci postgraduálního studia, konkrétně třeba v rámci profesně vzdělávacího programu MBA (Master of Business Administration). Program Management Soft Skills se soustředí na zlepšení měkkých dovedností u členů středního a vyššího managementu i u všech dalších pracovníků, kteří při své práci potřebují znalosti efektivní komunikace. Studenti programu se seznámí s problematikou osobního rozvoje a koučinku, projdou školením komunikace a prezentace, zaměří se na efektivní sebeřízení, time-management a naučí se zásady leadershipu. Hlavním cílem tohoto programu je nejen rozvíjet osobnost každého studenta, ale především rozvíjet komunikační dovednosti nezbytné pro úspěšný výkon každodenní manažerské činnosti. Nabídka i dalších oborů, které lze v rámci MBA studovat, je opravdu široká a vyberou si v ní všichni, kteří se chtějí rozvíjet a pracovat na svém profesním růstu.

Publikováno: 01. 10. 2021 / Aktualizováno: 13. 03. 2024

Kategorie: Vzdělání

Autor: administrator