Podnikání

Kalibry šetří firmám materiál i čas

Bez možnosti ověření správného provedení kovového obrobku by výrobci museli vynaložit spoustu času pro opravy a samozřejmě by jim stouply také náklady. Díky kalibrům (porovnávací měřidla), které nachází využití v sériové i zakázkové výrobě, mohou změřit parametry jako rozměr, tvar a polohu velmi efektivně.

Význam výstupní kontroly je nezpochybnitelný

Odborníci jsou zajedno – výstupní kontrola jako nedílná součást výrobního procesu má opodstatnění, protože představuje jediný způsob, jak okamžitě zjistit, zda nedochází k odchylce od požadovaných kritérií. Úkol přitom zvládne jediný zaměstnanec. Tem, zjistí-li, že se výrobky rozměrově liší, okamžitě vydá pokyn k zastavení a seřízení stroje nebo výměně opotřebovaných nožů apod. Stejným způsobem může přijít na pochybení spolupracovníků.

Bez kontroly pomocí kalibrů hroz znehodnocení celé sady výrobků, časový skluz, a v konečném důsledku značná finanční ztráta a snížení konkurenceschopnosti firmy.

Jak kontrola probíhá?

Použití kalibrů je jednoduché a rychlé. Měřidlo využívá dvě části: zmetkovou a dobrou. Pokud správná rozměrová strana bez problémů (tzn. bez vynaložení velké síly) projde otvorem, pak je výrobek v pořádku. Zmetková strana kalibru otvorem projít nesmí. Pracovník může takto kontrolovat každý výrobek, případně kontrolu provádět namátkově.

Základní rozdělení kalibrů

Ke kontrole vnitřního průměru válcovitého otvoru se slouží válečkové kalibry. Vyrábí se v jednostranném i dvoustranném provedení (tzn. včetně zmetkové části).

K odhalení odchylek závitů se používají závitové kalibry. Jsou k dostání v několika standardizovaných velikostech (M – metrické kalibry, G – trubkovité atd.).

Pro ověření vnějších rozměrů se využívají třmenové kalibry.

Mějte na paměti, že předpokladem správného fungování kalibru je rozměrová stálost. Preferujte proto kvalitní měřidla, u kterých nehrozí rychlá deformace. Najdete je na kalibry.cz.

Zálohové faktury jednoduše

Tip na praktický návod, jak na účtování zálohové faktury i s výpočtem DPH.

Telefon pro práci i zábavu

Nový Apple iPhone 13 Pro Max poskytuje ohromující výkon pro práci i zábavu.

Jak na mzdy efektivně a levně?

Chcete ušetřit na agendě související se mzdami a personalistikou? Využijte spolehlivý program na mzdy Vema HR.

Tip na CRM

Profesionální CRM řešení eWay-CRM vám usnadní řízení projektů i komunikaci se zákazníky. Stahujte zdarma pro Windows, Android i iOS.