Kalibry šetří firmám materiál i čas

Kalibry šetří firmám materiál i čas

Bez možnosti ověření správného provedení kovového obrobku by výrobci museli vynaložit spoustu času pro opravy a samozřejmě by jim stouply také náklady. Díky kalibrům (porovnávací měřidla), které nachází využití v sériové i zakázkové výrobě, mohou změřit parametry jako rozměr, tvar a polohu velmi efektivně.

Význam výstupní kontroly je nezpochybnitelný

Odborníci jsou zajedno - výstupní kontrola jako nedílná součást výrobního procesu má opodstatnění, protože představuje jediný způsob, jak okamžitě zjistit, zda nedochází k odchylce od požadovaných kritérií. Úkol přitom zvládne jediný zaměstnanec. Tem, zjistí-li, že se výrobky rozměrově liší, okamžitě vydá pokyn k zastavení a seřízení stroje nebo výměně opotřebovaných nožů apod. Stejným způsobem může přijít na pochybení spolupracovníků. Bez kontroly pomocí kalibrů hroz znehodnocení celé sady výrobků, časový skluz, a v konečném důsledku značná finanční ztráta a snížení konkurenceschopnosti firmy.

Jak kontrola probíhá?

Použití kalibrů je jednoduché a rychlé. Měřidlo využívá dvě části: zmetkovou a dobrou. Pokud správná rozměrová strana bez problémů (tzn. bez vynaložení velké síly) projde otvorem, pak je výrobek v pořádku. Zmetková strana kalibru otvorem projít nesmí. Pracovník může takto kontrolovat každý výrobek, případně kontrolu provádět namátkově.

Základní rozdělení kalibrů

Ke kontrole vnitřního průměru válcovitého otvoru se slouží válečkové kalibry. Vyrábí se v jednostranném i dvoustranném provedení (tzn. včetně zmetkové části). K odhalení odchylek závitů se používají závitové kalibry. Jsou k dostání v několika standardizovaných velikostech (M – metrické kalibry, G – trubkovité atd.). Pro ověření vnějších rozměrů se využívají třmenové kalibry. Mějte na paměti, že předpokladem správného fungování kalibru je rozměrová stálost. Preferujte proto kvalitní měřidla, u kterých nehrozí rychlá deformace. Najdete je na kalibry.cz.

Publikováno: 04. 04. 2020

Kategorie: Podnikání

Autor: administrator