Založení a vznik společnosti s ručením omezeným

Rozhodli jste se, že začnete podnikat, ale nevíte, co obnáší založení a vznik společnosti s ručením omezeným? S.r.o. Je jedna z forem obchodních společností a využívají ji subjekty na celém světě. Nejrozšířenější formou podnikání je i v České republice. Podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jde o kapitálovou společnost, ovšem vykazuje také některé rysy osobní společnosti. Společnost s ručením omezeným může být založena jediným nebo více společníky. Obchodní firma společnosti musí obsahovat označení – buďto „společnost s ručením omezeným, případně zkratku „s.r.o.“ nebo „spol s r.o.“. V současné době je výše základního kapitálu a tedy i vkladu společníka 1 Kč (v minulosti byl minimální vklad 200 tis. Kč).

Založení a vznik společnosti

K založení společnosti dochází v okamžiku, kdy se společníci dohodnou na obsahu společenské smlouvy a jejímu podpisu u notáře. Vzniká však až tehdy, kdy je zapsána do obchodního rejstříku. Do doby, než je podán návrh na zápis do obchodního rejstříku, musí být uhrazeny nepeněžité vklady a vkladové ažio v jejich plné výši a min. 30 %. každého peněžitého vkladu. Nepeněžité vklady musí být oceněny soudním znalcem. Nesmí se jednat o služby či práci. Vklady má na starosti správce vkladů, který je jmenován společenskou smlouvou. Společnost s ručením omezením vzniká dnem, kdy je zapsána do obchodního rejstříku, a to bez ohledu na den založení. V mezidobí nemá právní osobnost, ale může činit některé úkony, jako jsou vytvoření nájemní smlouvy, založení účtu apod.

Jak se vyhnout administrativě?

Nechcete-li podstupovat administrativní proces, můžete se obrátit na některou ze specializovaných firem, které nabízí založení s.r.o. v České republice na míru. Takové řešení vám sice zvedne počáteční náklady, ale ušetříte čas a budete moct podnikat rychleji.

Publikováno: 27. 11. 2017

Kategorie: Podnikání

Autor: administrator

Tagy: založení a vznik sro