Věci, kterých byste se měli vyvarovat (pokud chcete být úspěšní a bohatí)

Úspěšní lidé přemýšlejí jinak, říkají jinak a pracují jinak, než všichni ostatní. Úspěch je jednodušší, než si myslíte, ale musíte se učit od těch správných lidí.

1. Vzdali se přesvědčení, že nemohou změnit svět

Úspěšní věří, že to není o tom, kde se narodíte, jaké vzdělání máte, s kolika penězi začnete - je to o víře, že můžete změnit svět. Každý máme moc udělat něco neuvěřitelné.

2. Vzdali se štěstí

Štěstí je záležitost přípravy na setkání s příležitostí. Úspěšní lidé už dávno přestali věřit v štěstí a nahradili ho dřinou.

3. Vzdali se negativních lidí

Úspěšní lidé zanechali svých negativních přátel za sebou. Nebudou už sedět a poslouchat lidi, kteří nemají o ničem ani ponětí.

4. Vzdali se ztrácení času

Odkládání je něco, v čem jsou úspěšní lidé velmi zlí. Mají víru v to, co mohou dokázat a jednoduše začnou pracovat na svých cílech. Zacházejí se životem, jako by byl každý moment vzácný a nechtějí z něj ztratit ani vteřinu.

5. Vzdali se jen konzumace

Namísto celodenního konzumace videí na YouTube, úspěšní lidé zaměnili konzumaci za vytváření. Tráví co nejvíce času "děláním" místo toho, aby tam seděli a "sledovali", že ostatní mají úspěch, o kterém vždy snili.

6. Vzdali se sobeckosti

Pro úspěšných lidí jsou jejich vize, rodina a cíle nad všechno ostatní. Jsou také šíleně zaměřeni na dávání a sloužení druhým. Jednoduše řečeno, život není jen o nich.

7. Vzdali se plýtvání svými penězi

Peníze jsou jedním z klíčových rozdílů. Úspěšní lidé nejprve zaplatí sobě a investují velké množství svých příjmů. Také nikdy nezapomenou udělat z dávání peněz návyk, i když nemají mnoho peněz na dávání. Kolik dáte určí, jak bohatými se stanete.

8. Vzdali se negativních myšlenek

Úspěšní lidé vědí, že jejich mysl je centrum jejich vesmíru a že na tomto místě začínají všechny úspěchy. Každý den trénují svou mysl, která nám říká o negativních věcech, aby se vyhnuli výchozí reakci mozku.

9. Vzdali se hloupostí

Život je plný nemající smysl nesmyslu. Úspěšní lidé udělali vědomé rozhodnutí vzdát se hloupostí - věcí, které jim neslouží, stejně jako zprávy, jsou vyloučeny z jejich plánu.

10. Vzdali se myšlenky, že selhání jejich zastaví

Úspěšní lidé se nenechají zastavit neúspěchem; používají ho na to, aby se staly něčím víc. Selhání jim umožňuje naučit se nové věci, které nevěděli. Selhání se rovná vzdělání, ne negativní zkušenosti, která je zastaví v cestě.

11. Vzdali se názorů lidí na nich

Úspěšným lidem je úplně jedno, co si o nich myslí někdo jiný. Nesnaží se zapůsobit na nikoho jiného než na sebe. To je důvod, proč se nebojí jít a selhat.

12. Vzdali se myšlenky vzdát to

Úspěšní lidé se nevzdávají. Jdou přes všechen boj a bolest, aby získali titul "úspěšný". Vzdát to není volbou a svou vášní bourají všechny bariéry. Jsou šíleně posedlí myšlenkou neselhat a nic je nezastaví.

Publikováno: 06. 04. 2017

Kategorie: Motivace

Autor: administrator

Tagy: cesta k úspěchu | jak být úspěšný