Zajímavosti a trendy

Při výrobě knih vzniká nebezpečný prach

S knihami se setkáváme na mnoha místech, ať už je čteme pro radost nebo kvůli práci či škole. Jejich výroba je složitá a vzniká při ní množství odpadu, který může být i nebezpečný. Jak ho likvidovat?

Kniha jako přítel

Láska ke knihám někomu zůstane po celý život a jeho knihovna, jakkoli velká, je stále přeplněná. Jiní vezmou knihu do ruky jen v ojedinělých případech. Počet čtenářů v naší republice neklesá, naopak, podle statistika průzkumů je knižní trh stabilní. Stále více se kupují také knihy v elektronické podobě, přesto na ty klasické, papírové, nedají lidé dopustit. Listovat stránkami je jiný poct, než jen přejíždět prstem po displeji. Každý rok se u nás vydá více než 15 000 různých titulů různých žánrů a prodané kusy jdou do desítek milionů. O oblíbenosti knih svědčí i čísla, utratíme za ně kolem sedmi miliard ročně. Než se ale kniha dostane na pulty knihkupců, musí se vyrobit. A při výrobě knih vznikají papírové odřezky, konfety, ořezy, proužky i nekonečné pásy, které je nutné odsávat a zajistit tak správné fungování všech strojů. Odsávání papíru i prachu z něj je nezbytně nutné také s ohledem na bezpečnost celého provozu.

Nezbytné odsávání

Papírový prach je považován za explozní, tedy při jeho usazení může dojít ke vzniku prostředí s rizikem výbuchu. Odsávací potrubí tak musí zajistit rychlou a efektivní likvidaci prachu a jeho odvod mimo výrobní prostory. Potrubí je vybavené mnoha bezpečnostními prvky, jako je zpětná bezpečnostní klapka pro zabránění šíření tlakové vlny nebo elektrické propojení jednotlivých komponentů potrubí kvůli odvodu statické elektřiny. Odsávání prachu zamezí případným problémům s jeho usazováním a vytvářením explozního prostředí. Pro bezchybné fungování jsou nutné pravidelné kontroly a revize celého filtračního systému i jeho jednotlivých částí.

V bezpečném pracovním prostředí pak vznikají stránku po stránce knihy, které nám přináší radost, odpočinek i možnost chvilkových útěků do světa fantazie.

Zálohové faktury jednoduše

Tip na praktický návod, jak na účtování zálohové faktury i s výpočtem DPH.

Telefon pro práci i zábavu

Nový Apple iPhone 13 Pro Max poskytuje ohromující výkon pro práci i zábavu.

Jak na mzdy efektivně a levně?

Chcete ušetřit na agendě související se mzdami a personalistikou? Využijte spolehlivý program na mzdy Vema HR.

Tip na CRM

Profesionální CRM řešení eWay-CRM vám usnadní řízení projektů i komunikaci se zákazníky. Stahujte zdarma pro Windows, Android i iOS.