Když v práci způsobíte škodu, zaplatíte. Ale kolik a za jakých podmínek?

Když v práci způsobíte škodu, zaplatíte. Ale kolik a za jakých podmínek?

Zaměstnanec by měl být na pozoru, protože každá chyba může končit škodou na majetku zaměstnavatele. Tu se jedná o poškozený služební telefon, jindy o nabourané firemní auto nebo o stroj, se kterým přichází dotyčný každodenně do styku. Ale najdou se i jiné, velmi specifické příklady. Pracovník může být na základě předchozí písemné dohody odpovědný také za svěřené věci či zodpovídat za schodek na svěřených hodnotách. Na jakou částku má poškozený zaměstnavatel nárok a jak se před potenciálními riziky chránit? Zákon hovoří poměrně jasně. Způsobí-li zaměstnanec na majetku zaměstnavatele, který mu jeh zavinění prokáže, odpovídá za ní do výše 4,5násobku průměrného platu (v době bezprostředně před způsobením škody). Je dobré vědět, že:
  • Zaměstnavatel nemůže náhradu škody strhávat ze mzdy.
  • Limit do výše 4,5násobku mzdy neplatí, pokud zaměstnanec způsobí škodu úmyslně, pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. Zaměstnavatel má v takovém případ nárok také na náhradu ušlého zisku.
  • Pokud zaměstnanec prokáže, že zaměstnavatel zanedbal své povinnosti (např. neposkytl zaměstnanci potřebné pomůcky nebo nezajistil školení BOZP atd.), odpovědnost zaměstnance se výrazně snižuje.

Kdy je odpovědnost zaměstnance neomezená?

Limit do výše 4,5násobku mzdy neplatí, pokud se zaměstnanec dopustí schodku na svěřených hodnotách nebo ztratí svěřenou věc. V obou případech musí zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřít písemnou smlouvu.

Obezřetnost nestačí, mnohem účinnější je pojištění

Zřejmě nejjednodušším způsobem, jak se před náhradou škody způsobenou na majetku zaměstnavatele chránit, je uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli. Pojištěnec však nesmí zapomínat na výluky – pojištění chrání pouze zaměstnance, kteří škodu nezpůsobili úmyslně, v opilosti nebo pod vlivem omamných látek. Výhodné pojištění s širokým rozsahem pojistné ochrany nabízí například pojišťovna ERGO.

Publikováno: 27. 04. 2020

Kategorie: Práce

Autor: administrator