Jak se poprat se zlozvyky?

Jak se poprat se zlozvyky?

Každý má alespoň jeden zlozvyk, který ve větší či menší míře škodí zdraví nebo je společensky nevhodný. Mezi nejznámější neřesti patří kousání nehtů, nadměrné nakupování nebo přejídání se. Důvodem, proč se k těmto činnostem uchylujeme, je úleva od stresu nebo napětí, a proto je velmi těžké se jich zbavit.

Zlozvyk vs. závislost

Zlozvyk je negativní, pravidelně se opakující automatické chování, které poškozuje naše zdraví nebo mezilidské vztahy. Zároveň snižuje pracovní efektivitu, výkonnost a brání nám v dosažení našich cílů.

Závislost je podkategorií zlozvyků, protože člověku škodí, ale také ochromuje jeho vůli a zamezuje svobodnému rozhodování. Mezi nejznámější závislosti patří nutkavé chutě na:

 • práci,

 • sladké,

 • alkohol,

 • nakupování,

 • drogy,

 • počítačové hry,

 • sociální sítě,

 • nikotin.

Jak bojovat se zlozvyky?

Zlozvyky sice nemusí být samy o sobě nebezpečné, přesto mají na náš život převážně negativní vliv. Prvním krokem k tomu, abyste s nimi jednou provždy zatočili, je uvědomit si své neřesti, pojmenovat je, určit jejich příčiny a zjistit, kdy se k nim nejčastěji uchylujete.

Může za to nuda, nervozita, stres, vnitřní napětí, nízká sebedůvěra nebo neuspokojená touha? Zamyslete se nad situacemi, kdy toužíte po útěku k nežádoucí činnosti a uvažujte, jak se těchto zlozvyků co nejefektivněji zbavit.

Za lepší já

Své špatné vlastnosti můžete nahradit novými pozitivními návyky. Pokud máte nutkavou potřebu si při každé příležitosti vzít do rukou telefon a prohlížet sociální sítě, berte si s sebou zajímavou knihu a místo toho čtěte. Drastický boj se svými zlozvyky většinou prohrajete. Vytvořte si plán, který bude postupně vaše zlozvyky eliminovat. Pokud se vrátíme k sociálním sítím, vymezte si denně dva až tři časové intervaly, které vám umožní se na sociální sítě přihlásit, a ty s postupem času zkracujte. V závěru možná zjistíte, že váš život bez sociálních sítí není horší, ale mnohdy naopak kvalitnější.

5 důvodů, proč skoncovat s neřestmi:

 1. Více času pro sebe

 2. Lepší psychická i fyzická kondice

 3. Svobodné rozhodování

 4. Lepší soustředění

 5. Finanční úspora

Nemusíte být na sebe ale zbytečně přísní. V případě stravování vsaďte na pravidlo 80:20 a u dalších neřestí začněte omezovat množství. Pokud se vám to nedaří, zkuste například PULZE. To umožňuje postupně snižovat intenzitu volbou nižší teploty zahřívání.

Postupné a proveditelné kroky vám obecně usnadní cestu k životu bez závislostí.

Autor: Karel Svoboda

Publikováno: 17. 03. 2023

Kategorie: Motivace

Autor: administrator