Bez filtrace vzduchu se mnoho podniků neobejde

Bez filtrace vzduchu se mnoho podniků neobejde

Při každé manipulaci nebo zpracování surovin vzniká prach a nečistoty, a tím dochází ke vzduchu. V mnoha odvětvích je nutné využívat filtraci vzduchu, aby bylo možné jej bez obav dýchat.

Znečištěné ovzduší

Ve většině oblastí průmyslu a výroby je nutné řešit odstraňování nečistot a škodlivin z ovzduší, aby bylo ochráněno lidské zdraví. Na filtrační systémy se kladou různé požadavky, podle zaměření provozu a typu nečistot. V polygrafických a knihařských provozech je nutné odsávat papírový odpad který vzniká při výrobě časopisů nebo knih, jejich tisku i ořezávání. Pokud by nedocházelo k pravidelnému odsávání prachu a odřezků, brzy by nebylo možné kvůli jejich nánosům používat stroje. Vrstvy usazeného prachu navíc mohou vytvářet prostředí s rizikem výbuchu. Také ve dřevozpracujícím průmyslu je velmi důležité odsávání pilin, dřevních vláken a prachu, aby se minimalizovalo usazování a tedy i riziko exploze. To ohrožuje jakýkoli zpracovatelský závod nebo výrobnu, protože u některých typů prachů stačí i jen malá vrstva usazených nečistot a riziko se zvyšuje. Včasné a efektivní odsávání je tak nezbytné pro bezpečné prostředí a ochranu majetku i zdraví.

Také v budovách

Znečistěné ovzduší se ale nemusí týkat jen provozů a výrobních hal, průmyslová filtrace vzduchu má své místo také v kancelářských budovách nebo obchodních centrech. Tam sice nedochází ke vzniku prachu při zpracování surovin, ale jedná se často o uzavřené objekty bez možnosti jiného větrání. Filtrace vzduchu navíc bývá často kombinována s klimatizací a vytápění, aby se vytvořilo příjemné prostředí a bylo možné zde pracovat i trávit volný čas. Bez kvalitní vzduchotechniky se neobejdou také chemický a farmaceutický průmysl, kde se často pracuje s látkami nebezpečnými pro lidské zdraví.

Publikováno: 30. 01. 2022

Kategorie: Podnikání

Autor: administrator