Ako si zvyšovať sebavedomie nielen s pomocou parfumov?

Sebavedomie môže byť celkovým kľúčom k úspechom vo všetkých dôležitých životných oblastí. Pravdepodobne aj preto je na túto tému napísané množstvo kníh, článkov či štúdií. Prečo a ako nám sebavedomie môže pomáhať v živote?

Význam slova sebavedomie.

Sebavedomie si môžeme rozdeliť na dve slová – seba a vedomie. Čiže niečo v zmysle uvedomovanie si samého seba. To znamená, uvedomovať si nielen svoje potreby a harmonicky ich napĺňať ale uvedomovať si aj všetky súvisiace zodpovednosti. Mnoho ľudí si sebavedomie zamieňa s pýchou – tieto dve veci sa však dajú pomerne ľahko rozoznať aj úplnému laikovi – pýcha väčšinou kašle či zabúda na nejaké povinnosti, pýcha si uvedomuje len samého seba a nič okolo toho. Sebavedomý človek si uvedomuje aj svoju súčasť v celkovom živote so všetkým ostatným.

Ako rozvíjať sebavedomie?

Pri rozvíjaní sebavedomia si môžeme pomáhať rôznymi pomôckami. Od tých najjednoduchších po komplexnejšie. Príkladom jednoduchých pomôcok môže byť napríklad pekný parfum, ktorý nás vystihuje. Vôňa pekného parfumu nám môže pomáhať minimálne dvojakým spôsobom – priamo môže osloviť ľudí okolo nás a robiť nám okolo seba určitú „príjemnú voňavú kulisu“, ktorá môže automaticky príjemnejšie naladiť ľudí okolo nás. Takisto môže parfum pôsobiť priamo aj na nás samotných. S jeho vôňou sa môžeme cítiť sebavedomejšie, istejšie a potom tak následne aj vystupovať. Mimochodom zaujímavé alternatívne parfumy môžeme nájsť napríklad aj tu.

Komplexnejšie spôsoby na rozvíjanie sebavedomia.

Samozrejme najideálnejšie je rozvíjať svoje sebavedomie aj na hlbšej a komplexnejšej úrovni. Je dôležité postupne zlepšovať a zvyšovať vlastnú sebadôveru a sebaúctu. Opäť si tieto slová môžeme rozdeliť na drobné: seba a dôvera => dôvera v seba, dôvera vo svoje schopnosti, znalosti, vo svoj život svoju osobnosť a svoju rolu. Seba a úcta => úcta k sebe samému, rešpektovať vlastné hranice, potreby, túžby. Pri zdravom nastavení týchto dôležitých vlastností máme automaticky rešpekt a úctu aj k ľuďom okolo nás – k ich potrebám, túžbam, obavám či starostiam ale aj radostiam. No bez toho, aby sme mali rozvinutú vlastnú sebaúctu asi len ťažko budeme prejavovať úctu ľuďom okolo nás. Preto je tak dôležité pracovať na rozvíjaní vlastnej sebaúcty, sebadôvery a sebavedomia. Bez týchto dôležitých vlastností inak ľahko padáme do nechcených rolí – do role obete, trpiteľov – a potom namiesto toho, aby sme žili a tvorili svoj život, tak sa zbytočne trápime a navyše sa v tom ešte utvrdzujeme tým, že nám všetko a všetci ostatní ubližujú. No je tomu skutočne tak? Neubližujeme si pritom najviac sami sebe najmä tým, že sme si nerozvinuli zdravú sebadôveru, sebavedomie a sebaúctu a potom sme pochopiteľne upadli do stavu obete?

Ako z toho von?

Pracujeme na svojom rozvoji. Snažme sa byť lepším človekom. Ale nie kvôli nejakým hmlistým utopicky idealistickým predstavám. Najmä kvôli sebe. Pretože tak potom môžeme žiť oveľa kvalitnejší a plnohodnotnejší život. A postupne byť oporou a pomocou aj pre všetkých okolo nás. Mimochodom pár zaujímavých techník, rád a tipov môžete nájsť aj tu, v sekcii článkoch o vzťahoch.

Publikováno: 11. 05. 2019

Kategorie: Motivace

Autor: administrator