Telemarketing je stále efektivní. Musíte si však správně vybrat call centrum

Hledáte další cesty, jak se dostat zákazníkům pod kůži a napadlo vás, že vyzkoušíte “starý dobrý” telemarketing? Tento způsob akvizice nových klientů a udržení těch stávajících stále patří k nejúčinnějším metodám, ale musíte dodržet určité zásady a především vsadit na call centrum s dobrým jménem. Garanci úspěchu jsou kvalifikovaní operátoři, kteří vědí, co dělají.

Co je podstatou telemarketingu?

Telemarketing je druh přímého marketingového systému, jehož cílem je realizace transakce nebo získání odezvy ze strany klienta. Oproti jiným způsobům komunikace nabízí několik důležitých východ. Především jde o měřitelnost výkonu. Proto se telemarketingu říká také marketing přímé objednávky.

Profesionalita operátora je rozhodující

Zda bude telemarketing úspěšný, nezáleží pouze na kvalitě a ceně nabízené služby či produktu, ale především na schopnostech operátora. Člověk na telefonu musí reagovat rychle, zdvořile a profesionálně za každé situace. Měl by být připravený na doplňující otázky, pozitivní a praktický. Najít takové pracovníky není snadné, a proto byste si měli nechat záležet na výběru call centra. Profesionální call centra školí operátory podle úspěšné metody AIDA (attention - pozornost, interest - zájem, desire - touha, action - akce).

Jaký je rozdíl mezi aktivním a pasivním telemarketingem?

Telemarketing v praxi dělí na aktivní a pasivní v závislosti na tom, zda pracovník call centra oslovuje klienta, nebo naopak. Podstatou aktivního telemarketingu (out bound) je aktivní telefonování. Nemusí se jednat pouze o vyhledávání nových klientů, ale také o průzkum trhu nebo spokojenosti stávající klientely. Tato metoda je měřitelná a zároveň můžete přesně vybrat cílovou skupinu. Z hlediska časové náročnosti je aktivní telemarketing náročnější než pasivní. Pasivní telemarketing (in bound) spočívá v přítomnosti operátora na lince, kde je k dispozici potenciálním zákazníkům i stávajícím klientům. Může se jednat o infolinku apod.

Chcete se do toho pustit?

Předpokládáme, že pro vás zřízení vlastního telemarketingového oddělení není finančně rentabilní. Udělejte to chytře jako ostatní - většina firem se spoléhá na zavedené centrum Praha, které nabízí aktivní i pasivní formu telemarketingu.

Publikováno: 28. 05. 2018 / Aktualizováno: 31. 07. 2023

Kategorie: Marketing

Autor: administrator