Školení řidičů referentů a vše podstatné, co byste o něm měli vědět

Školení řidičů referentů a vše podstatné, co byste o něm měli vědět

Legislativní změny pracovnělékařských služeb poněkud zamíchaly s definicí pojmu řidič referent. Ačkoliv jde o běžně používaný termín, právní předpisy jej nikde nevymezují. Obvykle se využívá v souvislosti se školením řidičů v rámci zaměstnaneckého poměru. Jaký však je rozdíl mezi ním a řidičem z povolání? A jakou podobu by mělo mít ono školení?

Kdo je řidič referent?

Zatímco řidič z povolání má řízení vozidla uvedeno v pracovní smlouvě jako druh práce, řidič referent je v podstatě každý zaměstnanec, který při plnění pracovních úkolů využívá motorové vozidlo – v pracovní smlouvě však řízení sjednání nemá. V praxi se může jednat například o obchodního zástupce, ale také zaměstnance, jež využívá vozidlo k převozu materiálu nebo spolupracovníků.

Jak je to s povinným školením?

Povinnost školit řidiče referenty ukládá § 103 odst. (2) a (3) zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoníku práce). V zákoně však nejsou obsaženy konkrétní požadavky na obsah školení, způsob provádění ani četnost. O všem tedy rozhoduje zaměstnavatel.

Co by mělo být obsahem školení řidičů referentů?

Jak již zaznělo výše, obsah povinného školení řidičů referentů není přesně definován, nicméně je v zájmu zaměstnavatele, aby zaměstnance seznámili s právními předpisy a informacemi, které posílí celkovou bezpečnost při výkonu jejich pracovních povinností. Spíše než s běžnými pravidly silničního provozu, jež by měl znát každý držitel řidičského oprávnění, by mělo školení obsahovat novinky a problematičtější aspekty řízení. Cílem pravidelného školení řidičů referentů je prevence rizik a minimalizace případných škod. Je proto vhodné, aby si zaměstnanci zopakovali zásady bezpečného řízení a rozšířili své znalosti o nové skutečnosti, díky kterým např. lépe zvládnou mimořádné situace (dopravní nehody, poruchy apod.).

Jak často a jakým způsobem školení řidičů absolvovat?

Požadavky na četnost nejsou v právních předpisech ukotveny. Je tedy na libovůli zaměstnavatele, jak často zaměstnancům školení zorganizuje. Většina firem problematiku bezpečnosti řízení vozidel nepodceňuje a provádí školení jednou ročně. V minulosti bylo běžné školit prezenčně, a to pod taktovkou externí firmy nebo někoho z vlastních řad. V posledních letech stoupá na popularitě e-learning, který přináší řadu podstatných výhod. Vhodně zvolené online školení řidičů zprostředkovává všechny podstatné informace a zaměstnanci jej mohou absolvovat kdykoliv a kdekoliv. Oproti prezenčnímu školení je e-learning levnější a navíc odpadá požadavek na uvolnění zaměstnanců z práce v konkrétní dobu. Dobrou volbou je například LMS INSTRUCTOR - moderní platforma e-learning, za kterou stojí společnost PREVENT. Pro vlastní kurzy a správu zase systém edunio.com

Publikováno: 11. 04. 2021

Kategorie: Vzdělání

Autor: administrator