Revizi vyžadují i regály. Proč ji nepodcenit a na koho se obrátit?

Revizi vyžadují i regály. Proč ji nepodcenit a na koho se obrátit?

Provozování firmy není jen o počítání zisku, naopak obnáší spoustu povinností, mezi které patří také revize regálů ve skladu. Že jste na ně pod tíhou ostatních důležitých úkolů zapomněli, případně netušíte, proč byste jim měli věnovat pozornost? Vše, co byste měli o revizi regálů vědět, najdete v tomto článku.

Opravdu je revize regálových systémů povinná?

Ano. Povinnost zaměstnavatele je udržovat pracovní prostředky v takovém stavu, aby zaměstnancům ani jiným osobám, které s nimi mohou přijít do styku, nehrozilo nebezpečí úrazu. V legislativě je povinnost zakotvena v zákoně č. 309/2006 Sb., v § 4 odst.1 písm. c), kde se požaduje na zaměstnavateli zajišťovat pravidelnou údržbu, kontroly a revize výrobních a pracovních prostředků a zařízení. Způsob provedení kontroly pak řeší normy ČSN 26 9030 a FEM 10.2.04 „Doporučení pro bezpečné užívání statických regálových systémů.

Jak často musíte revize provádět?

Dle výše uvedených norem byl měl provozovatel provádět revize regálů před uvedením do provozu, ale také v případě každého přestavění či přemístění a min. 1 krát za rok – s výjimkou regálů, ve kterých je materiál uložen dlouhodobě, pak může být lhůta o něco delší.

Jak revize regálů probíhá?

Revizi regálů musí provádět zástupce dodavatele nebo zaměstnanec, který byl seznámen s metodikou a dokáže systémy zkontrolovat kvalifikovaně (předpokladem kvalifikované kontroly je proškolení v normách ČSN EN 15635, 15620, 15629 a ČSN 269030). V praxi se v rámci revize kontrolují stabilita, vodorovnost, svislost, bezpečný přístup a v neposlední řadě také správnost uložení skladovaného materiálu.

Kdo vám s revizí regálů pomůže?

Nečekejte, až nestabilní regál spadne na zaměstnance a v lepším případě mu způsobí pár bolestivých pohmožděnin. Pokud si s kontrolou nevíte rady nebo jen nechcete nechat nic náhodě, obraťte se na odborníky ze storagecz.cz a nechte prověření technického stavu regálů na nich.

Publikováno: 17. 09. 2020

Kategorie: Podnikání

Autor: administrator