Reklama nefunguje. Jaké jsou nejčastější důvody?

Často si lidé kladou otázku, proč některá oblast marketingu nepřinesla očekávaný efekt, proč lidé nereagovali na inzeráty, nepřišli do prodejny a nezajímali se o produkty. Zkusme se podívat alespoň na některé důvody, proč někdy reklama neúčinkuje tak, jak jste si představovali. Důvodem může být, že se vám nepodařilo zaujmout publikum, nenašli jste vhodné nosiče reklamy, někdy jste prostě podcenili sílu kampaně, která při dnešním "reklamním hluku" (množství vysílaných reklamních poselství) neměla šanci stát se viditelnou.

Nezaměňujete si cíle?

Ačkoliv od reklamy právem očekáváte, že podpoří váš prodej, důležité je i slovíčko "podpoří". Reklama může přenést informaci, vzbudit zájem, vytvořit touhu. Nemůže však ovlivnit dobré fungování vašich distribučních kanálů, kvalitu produktů, ani dobrou práci vašich prodejců. I když někdy motyka vystřelí, v komunikaci to většinou funguje postupně, značku třeba budovat dlouhodobě a pravidelnost je často důležitější než výborné, ale jednorázové kreativní zpracování.

Cílová skupina komunikace

Zamysleli jste se, komu je váš inzerát určen a kde takového člověka můžete zastihnout? Nesnažíte se dosáhnout jen maximální rozsev, aniž jste zacílili své informace na ty lidi, jejichž mohou opravdu zajímat? Při správném stanovení cílové skupiny se v marketingu udělá nejvíce chyb, které zároveň stojí nejvíce peněz. Je zbytečné prezentovat na velkoplošném bilboardu úzce specializovaná řešení a složité poselství, protože lidé, kteří procházejí kolem, je vůbec nezaregistrují a pouze málo z nich jim bude rozumět. I když vaši reklamu uvidí velké množství lidí a za to zaplatíte přiměřeně hodně peněz, nebude to efektivně.

Vzbuzení zájmu

Pokud má člověk zbystřit pozornost při přečtení vašeho inzerátu, musí inzerát obsahovat něco, co na první pohled přitáhne jeho pozornost. My tomu říkáme knoflík. Je to obrázek nebo titulek, v ideálním případě jejich kombinace, která potenciálního kupce přímo "udeří do očí". Jinak v obrovském množství jiných inzerátů a reklamních tiskovin vaše zpráva zanikne. Obecně lépe funguje jeden velký obrázek, jak mnoho malých. Většinou lidí zaujme spíše fotografie jako kresba, ale ve všem existují výjimky. Fotografie by měla "vyprávět příběh" a zároveň umožňovat, aby se s ní čtenář ztotožnil. Většina lidí si přečte pouze titulek, proto by měl obsahovat základní příslib, aby ti, kterých se to týká, četli i dál.

Poselství

Jak jste zjišťovali, co vaši zákazníci skutečně chtějí, potřebují a hledají? Udělali jste si alespoň malý průzkum, nebo jste se rozhodli na základě toho, co chcete a potřebujete vy? Odpovídá informace v inzerátu skutečnosti, odpovídá představě, jakou mají zákazníci o vašem produktu? Je většinou marně snažit se změnit představy zákazníků. Jednou vytvořený a zakořeněný obraz v mysli lidí se mění jen velmi pomalu, vyžaduje to velké finanční prostředky a někdy je to až nemožné. Vzpomeňte si, jak dlouho přežívají v paměti lidí staré názvy ulic nebo městských částí, po tom, co byly před mnoha lety změněny. Je mnohem účinnější, zjistit, co si lidé skutečně myslí a pak přizpůsobit svou reklamu realitě, odrazit se od této skutečnosti.

Šance setkat se s vaší reklamou

Lidé registrují jen velmi malý zlomek informací, které se na nich denně valí. Abyste zvýšili šanci, že vaše zpráva dorazí k adresátovi, musíte dosáhnout vyšší počet opakování - možností setkat se s danou zprávou. I když člověk inzerát uvidí, to ještě neznamená, že si zapamatuje jeho obsah. Teprve když si všimne reklamu několikrát a zároveň je splněna podmínka, že vzbudí jeho pozornost, má inzerent šanci, že se bude potenciální zákazník zabývat jejím obsahem a vzpomene si o čem se v inzerátu mluvilo.

Publikováno: 28. 11. 2016

Kategorie: Marketing

Autor: administrator

Tagy: reklama nefunguje