V čem tkví síla vaší mysli?

Mnoho lidí nepřipisuje svému myšlení žádnou významnou hodnotu. Nepřikládají důraz na to, co se odehrává v jejich hlavách. Nevnímají, že existuje nějaký mozek, myšlení, a s tím spojené řízení vnitřních procesů v našem organismu. Samozřejmě za podpory dalších důležitých orgánů, řídících a informačních soustav v našem organismu. Myšlení je pro nás nejdůležitější z toho důvodu, že máme možnost uvědomovat si to, co se s námi děje.

Co se děje v nás i mimo nás.

V dnešní době by mělo být naprosto nezbytné, aby každý z nás používal svůj rozum, své myšlení, věděl efektivně přemýšlet, pracovat s myšlenkami, analyzovat, logicky si spojovat souvislosti a využívat myšlení k smysluplnému pokroku ve svém životě. Pokud si neuvědomujeme, jakou sílu a moc má naše myšlení, jen těžko se v některých situacích zorientujeme, posuneme se za hranici svých možností, zda budeme umět změnit to, co potřebujeme.

Právě naše myšlení je nejsilnější faktor, který ovládá naše prožívání, chování a jednání.

Jakákoliv situace, se kterou jsme se setkali se ukládá hluboko do našeho podvědomí. Situace, na které si nemáme možnost pamatovat jsou uloženy v našem nevědomí, a ty situace, které si pamatujeme jsou uloženy v našem vědomí. Pokud si uvědomujeme sílu a moc našeho myšlení, můžeme s jednotlivými situacemi, které nás tíží pracovat. Nemusíme je vnímat jako přesné obrazové informace, pokud si už na ně nepamatujeme, postačí, když víme procítit pocity, které v nás vyvolávají. Myšlení je faktor, kterým si vše uvědomujeme, a právě uvědoměním si něčeho, můžeme s něčím začít efektivně pracovat. Myšlením si vytváříme pomyslné, fiktivní a vizualizovány obrazy, přidáváme všemu, co vnímáme svůj význam. Někdy vlastní, jindy takový, kterému nás naučili. Myšlení je nástrojem pro tvorbu, zároveň i odebírání naší životní energie. Určuje a vpouští do našeho organizmu pouze ty informace, které mu umožníme. Pokud si uvědomujeme sílu a moc svého myšlení, máme největší šanci naučit se efektivně své myšlení využívat, ne nechat, aby myšlení řídilo nás a ještě k tomu způsobem, jemuž bylo naučené v dětství, či v mládí.

Myšlení má neuvěřitelnou obrovskou sílu nad naším prožíváním. Během setiny sekundy nás může zcela zničit, nebo vyléčit.

Netrénované myšlení velmi snadno podlehne destrukci už při první negativní myšlence, správě, či informaci. Stačí, když se dozvíme určitou, velmi nepříjemnou informaci a může nás to úplně složit. Síla a moc myšlení převezme nad námi kontrolu a rozloží do nejmenšího detailu celou naši psychiku. Samozřejmě za předpokladu, že to myšlení umožníme. Netřeba podceňovat vlastní myšlení. Je to nejdůležitější, co máme k vlastnímu seberozvoji, k smysluplnému uvědomování si a vyhodnocování všeho, co vnímáme a prožíváme. Myšlení nás může svou pozitivní silou vyléčit, motivovat, nastartovat, rozjasnit, udělat šťastnými a najít smysl v každém okamžiku života. Pokud se však na myšlení nespoléháme, necháváme vše náhodě, nepřidáváme do ničeho vlastní úsilí, opouštíme se, poddávají se nepřízni osudu a přestáváme komunikovat a spoléhat se na sílu a moc našeho myšlení, nemůžeme zůstat překvapení, když si převezmou naše myšlenky nad námi moc .

V čem tedy spočívá síla a moc našeho myšlení?

V možnosti uvědomovat si vše bezmezně a v nekonečných možnostech, přiřazovat význam vnímanému a prožívání, nacházet nové způsoby zpracování informací a vypořádání se s novými situacemi. Myšlení je to jediné, které je vždy s námi a při nás, ať se ocitneme v jakékoli situaci, kde není někdo, kdo by nám podal pomocnou ruku, pohladil nás, zbavil nás onemocnění, problému, či jiné nepříjemné situace. Pokud mu důvěřujeme, určitě se můžeme na něj spolehnout a nezklame nás. Myšlení je našim jediným nejbližším zprostředkovatelem a interpretem našich vnitřních pocitů, s nimiž se nechceme s nikým podělit. Je nástrojem a komunikačním prostředkům procítění jakékoliv víry v něco. Je nehmotným, neviditelným a nevyčerpatelným nástrojem na výrobu pozitivní, negativní, léčivé, laskavé, životní, soucitné, kreativní, nenávistné a jiné energie. Energie, která nás může pozitivně dobíjet, léčit a formovat, nebo nás postupně zdevastovat  a zničit. Neumožněte svou pohodlností, aby vás řídilo vlastní myšlení a převzalo moc nad vašimi emocemi, prožíváním, chováním, jednáním a komplexním způsobu života.

Publikováno: 20. 04. 2017

Kategorie: Motivace

Autor: administrator

Tagy: síla myšlenky | síla mysli