Jak nejlépe vyřešit školení BOZP a PO?

Zaměstnavatelé jsou podle zákoníku práce, zákonu o požární ochraně, vyhlášky o požární prevenci a řady dalších právních předpisů povinni zařídit školení BOZP a PO pro své zaměstnance. Školení přitom musí být pravidelná, v případě změn a novinek i častější než v rámci zvolené periody. Jak k nim ale přistupovat a jde je realizovat nějak efektivně? Hodně záleží na konkrétním zaměstnavateli, protože právě ten má právo určovat si způsob provádění, obsah školení, četnost opakování i to, jak si bude ověřovat znalosti zaměstnanců nabyté během školení BOZP a PO. Vzdělávání zaměstnanců v tomto oboru by se nemělo podceňovat, jde přece o bezpečnost práce i všech lidí okolo.

Proč je školení BOZP a PO tak důležité?

Domníváte se, že vaši zaměstnanci přece vědí, jak se mají při práci chovat? Ano, ale může nastat spousta nestandardních situací, v nichž to vědět nebudou. BOZP a PO navíc zahrnují daleko více záležitostí, než byste čekali – jmenovitě například pracovnělékařské prohlídky, ergonomii, technické a organizační požadavky, management i řízení rizik atd. Ptáte se, co by se mohlo stát, kdyby se školení zanedbala? Dříve nebo později byste museli řešit nějaký pracovní úraz a to je záležitost skutečně nepříjemná. Zdraví máme jen jedno, tak nemyslete jen na svoje, ale i na zdraví svých zaměstnanců.

Jak ho splnit s co nejmenšími ztrátami?

Je pochopitelné, že zaměstnavatelé by se školení BOZP a PO nejraději vyhnuli. Stojí je peníze, zaměstnancům musí dát volno, měli by zajistit i dopravu na místo školení a správného školitele. Naštěstí vše dneska může fungovat i jinak. Čím dál více firem využívá školicí aplikaci INSTRUCTOR, která poskytuje e-learning v oboru BOZP a PO. Zaměstnance stačí posadit k počítači, kde mu budou předány veškeré znalosti a kde bude také prozkoušen z toho, co si zapamatoval. Lehčí už to být nemůže.

Publikováno: 14. 06. 2017

Kategorie: Práce

Autor: administrator

Tagy: školení bozp | školení po