Jak na efektivní marketingové texty?

Přinesli vaše direct mailové kampaně výsledek, jaký jste očekávali? Odpovídala odezva a následný zisk vynaloženému úsilí? Zpracování databáze vhodných kontaktů, příprava listů, e-mailů či letákových textů, tisk a distribuce - to jsou činnosti, které stojí nemálo času i finančních prostředků. Efektivnost propagace formou přímého marketingu ve velké míře závisí na volby správných slov a formulací.

Ke komu a jak mluvit, aby byl váš marketingový text účinný?

Mnozí podnikatelé se snaží jedním textem oslovit skupiny lidí s velmi rozdílnými potřebami. I kdyby takový list obsahoval množství argumentů, jejich přesvědčivost je nízká, protože se stávají příliš obecnými. Rozhodněte se, komu chcete konkrétní poselství adresovat a mluvte jeho jazykem. Pomůže vám, když najdete fotografii typického představitele své cílové skupiny a při psaní si ji položíte před sebe. Klidně dejte svému fiktivnímu zákazníkovi jméno, představte si, kde a jaké nabyl vzdělání, navrhněte mu zaměstnání. A pokud to s vaší nabídkou alespoň okrajově souvisí, představte si i jeho sportovní aktivity, kulturní zájmy, koníčky. Když svůj dopis napíšete takovému "imaginárnímu příteli", bude zřejmě mnohem osobnější, upřímnější i přesvědčivější.

Není to o vás!

Když chcete představit potenciálním zákazníkům svou firmu, výrobky a služby, nepleťte si vlastní zájmy adresátů. Lidé nejsou zvědaví na to, co jim chcete nabídnout. Jediná věc, která je zajímá, je prospěch, který by z využití vaší nabídky mohli mít. Neopisujte bohatou historii firmy, kvalitu služeb ani vlastnosti výrobku. Zaměřte se raději na problém, který vaše cílová skupina řeší. Rozeberte jej z různých stran, ukažte, že mu dobře rozumíte. Teprve když lidi přesvědčíte, že skutečně dokážete "léčit jejich bolesti", budou ochotni zjišťovat, jakým způsobem to chcete udělat. Pak můžete vysvětlit, jak se váš výrobek stane optimálním řešením jejich problémů. Celkově byste vlastnímu představení měli věnovat jen velmi malou část textu. Dejte si záležet, abyste právě v těchto řádcích vzbudily důvěru a potvrdili svou profesionalitu.

Rozhodujícím momentem je získání pozornosti

Z předchozích řádků je zřejmé, že úvodem nabídkového listu by měl být poutavý titulek, který rozhodne o tom, zda si váš adresát přečte i následující řádky. Ať už se rozhodnete pro silný příslib, vzbuzení zvědavosti nebo zapůsobíte na emoce, stále mějte na mysli, že čtenář bude v textu hledat především sám sebe. S každým dalším řádkem bojujete o jeho pozornost, proto se vyhněte slovům a větám, které nemají skutečný význam pro dosažení cíle. I vaše logo doporučuji umístit až na konec textu a podtrhnout tím skutečnost, že středem vaší pozornosti je právě zákazník.

Což představuje hodnotu pro vaše zákazníky

Nabídka může obsahovat obrovské množství důležitých informací a stále zůstat pro čtenáře nezajímavou. Mnohokrát jsou naše představy o vlastních silných stránkách trochu odlišné, než jsou představy zákazníků. Nejde ani tak o to, že bychom se přeceňovaly, spíše přikládáme různým věcem různou míru důležitosti. Například zdůrazňujeme šířku sortimentu nebo technickou vyspělost zařízení, dokud pro klienty je podstatná dostupnost servisu nebo rychlost dodávky. Pro zjištění reality by přitom stačil jednoduchý průzkum ve formě ankety, nebo alespoň pár hlubších rozhovorů. Výborným a jednoduchým způsobem zjišťování potřeb je sledování diskusí na sociálních sítích, odborných fórech a blozích. Pro nedostatek místa v listech obvykle nemůžeme uvést vše, co bychom chtěli. Čtenářů nejednou vyzveme, aby si více informací vyhledali na webstránce. Zkuste to jednou udělat s větším důrazem na úspěšný obchod a namísto odkazů na další zdroje informací nabídněte zaslání e-knihy, vzorku, či úvodního školení. Prohloubíte tak vzájemný kontakt a zvýšíte šanci na uzavření objednávky.

Neobcházejte kolem horké kaše

Stejně jako na úvod, i v závěru listu jsou styl a volba slov mimořádně důležité. Nezamotejte se do zdvořilostních a neurčitých vyjádření typu: "V případě, že budete mít zájem o poznání různých možností jak zvýšit své šance, budeme rádi, pokud nám zavoláte ..." Místo toho použijte jasnou a srozumitelnou instrukci, co by měl zájemce o vaše služby udělat. Například: "Vyplňte přiložený formulář a pošlete jej ještě dnes, abyste si zajistili účast na ...", případně: ... "abyste mohli využít výhodné zaváděcí ceny." Přidejte informaci o všech způsobech, jakými se s vámi zájemce může kontaktovat. Někteří lidé přijdou raději osobně, než by použili telefon. Jiní mají stále ještě ostych před výpočetní technikou a internet nebo mail jsou pro ně cizí. Umožněte každému zvolit vlastní způsob a postarejte se, aby byl pro něj co nejjednodušší. S marketingovými texty je to podobné, jako s každou jinou činností. Praxí a studiem se zlepšujeme a po několika pokusech budou i vaše texty stále lépe.

Publikováno: 29. 10. 2016

Kategorie: Marketing

Autor: administrator

Tagy: tvorba marketingových textů